Problem z egzekucją Ustawy o ochronie zwierząt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż przez 2015 rok monitorowały polski wymiar sprawiedliwości i Policję w kontekście egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt. Monitoringiem objęliśmy 1/3 wszystkich w Polsce sądów i prokuratur rejonowych oraz wszystkie komendy wojewódzkie, a w dwóch województwach również komendy powiatowe – łącznie prawie 300 instytucji. Przebadaliśmy 897 spraw sądowych.

Pobierz raport z monitoringu

To co udało nam się ujawnić – przeraża! Jak wygląda w rzeczywistości ochrona prawna zwierząt w Polsce XXI wieku?

 • większość spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami jest umarzana już na poziomie prokuratury rejonowej. Zaledwie 19% spraw zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia!
 • w 86% wyroków pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami jest orzekanych w zawieszeniu!
 • nawet najbrutalniejsze przestępstwa: np. spalenie żywego kota w piecu centralnego ogrzewania, gwałt na psie czy krowie, zagłodzenie kilkunastu zwierząt gospodarskich nie zakończyły się orzeczeniem przez sędziów kary bezwzględnego pozbawienia wolności.
 • przestępstwa przeciw zwierzętom gospodarskim i dzikim były statystycznie mniej surowo karane przez organy wymiaru sprawiedliwości niż przestępstwa przeciw zwierzętom domowym – jeszcze więcej umorzeń, brak wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności.
 • sądy rzadko korzystały z orzekania środków karnych z katalogu zamieszczonego w Ustawie o ochronie zwierząt (odebranie zwierzęcia, zakaz posiadania zwierzęcia, nawiązka)
 • sądy w większości przypadków zwalniały winnych łamania Ustawy o ochronie zwierząt od zapłaty kosztów sądowych (54,3%) i opłat sądowych (58,4%).

Największym problemem wcale nie jest orzekanie niskich kar, największym problemem jest wysoki odsetek umorzeń i orzekanie kar, które nie są dotkliwe dla sprawców np. wyroków w zawieszeniu!

Postulujemy:

 1. uproszczenie przepisów określających przedmiotowe i podmiotowe znamiona przestępstw w Ustawie o ochronie zwierząt w celu jednoznacznego określenia katalogu zachowań niedozwolonych wobec zwierząt
 2. wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców cierpienia zwierząt działających nie tylko w zamiarze bezpośrednim, ale także ewentualnym (przy okazji realizacji innego celowego działania) oraz z winy nieumyślnej (na skutek niezachowania środków ostrożności wymaganej w danych okolicznościach)
 3. podniesienie wysokości kar za przestępstwa określone w Ustawie o ochronie zwierząt oraz zróżnicowanie kar w zależności od zamiaru z jakim działa sprawca przestępstwa
 4. orzekanie wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom przede wszystkim kar wolnościowych o znacznym stopniu dolegliwości (grzywna, ograniczenie wolności polegające na obowiązku świadczenia kontrolowanej pracy społecznej na rzecz zwierząt)
 5. zwiększenie częstotliwości orzekania wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom określonych w Ustawie o ochronie zwierząt środków karnych (nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt, zakaz posiadania zwierząt).
  Społeczeństwo polskie od wielu lat oczekuje zmiany prawa, dzięki której zwierzęta byłyby wreszcie należycie chronione! 94% Polek i Polaków ankietowanych w ramach monitoringu uważa, że kary za przestępstwa wobec zwierząt są zbyt niskie!

Podpisz petycję, zmień los zwierząt już dziś, zachęć znajomych do podpisywania i udostępniania petycji!

Zmieńmy los zwierząt w Polsce już dziś!

Podpisz petycję