Wesprzyj kampanię

Fundacja Czarna Owca Pana Kota codziennie ratuje zwierzęta, nie dzieli ich na lepsze i gorsze. Prowadzi działania edukacyjne, promuje wolontariat na rzecz zwierząt, organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, wspiera białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowuje raporty i publikacje książkowe, realizuje filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt. Ponadto inspiruje ludzi do zmiany, mówi o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki wpływ mają nasze działania i decyzje na zwierzęta i ich życie.
www.czarnaowca.org

Stowarzyszenie Ekostraż , dolnośląska organizacja pożytku publicznego zajmująca się humanitarną ochroną zwierząt domowych, dzikich, wolno bytujących i gospodarskich. Podejmuje bezpośrednie interwencje w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz reprezentuje interesy zwierząt w postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych. W latach 2010–2015 Ekostraż podjęła 2609 interwencji, udzielając bezpośredniej pomocy 3013 zwierzętom domowym, dzikim i wolno bytującym. Od 2010 roku prowadzi program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży europejskich.
www.ekostraz.pl

Jak wspierać?

Udostępnij petycję i nasz raport – powiedz o nim swoim znajomym.
Wesprzyj kampanię finansowo! Każda kwota ma znaczenie: 5, 10, 15, 50, czy 100 zł przybliża nas do zwycięstwa. Od Twojego zaangażowania zależy powodzenie akcji. To jest nasza wspólna sprawa!
Czarna Owca   Ekostraż
Zaangażuj się w nasze działania, przekaż 1% podatku na działania dla zwierząt!